INSTRUERAD PERSON

2 495 SEK/ Person


ENLIGT ELSÄKERHETSANVISNINGARNA


Vi erbjuder utbildningen INSTRUERAD PERSON (1/2 dag) som streamad distanskurs där vi varvar självstudier med video vilket ger deltagarna valfrihet att studera vart och när man vill.


Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

Om ni har tecknat ett kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av utbildningskostnaden för skyddsombuden och chefer subventionerad via ett samarbete mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Ansökan om stöd görs till AFA Försäkring. 


OM Instruerad Person - Webbutbildning

Kursen är en kravkurs enligt Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) som Energiföretagen ger ut och vänder sig till den som är icke elfackkunnig och som ska utföra arbeten där det finns elektrisk fara, det kan t.ex. handla om att klippa gräs vid ett ställverk. För att vistas i dessa miljöer krävs det en medvetenhet och kunskap om de risker som finns och om de risker som kan uppstå och kursen INSTRUERAD PERSON ska ge de grundläggande kunskaper som behövs och krävs för att arbete ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Utbildningen vänder sig till icke elektriker, för elektriker finns istället utbildningar för fackkunniga som FACKKUNNIG.SE erbjuder.


Syftet med utbildningen

Alla deltagare i utbildningen INSTRUERAD PERSON ska efter utbildningen kunna utföra icke elektriska arbeten i miljöer där det finns elektriska riskkällor. Exempel på sådan arbeten är byggnadsarbeten, markarbeten, målningsarbeten, rivningsarbeten, gräsklippning, rengöringsarbeten, fastighetsskötsel m.m.

Kursen INSTRUERAD PERSON är en halvdagsutbildning och syftar till att deltagarna ska få en tydligare förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete så att de ska kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där elektriska risker kan uppstå och förbygga el-olycksfall.

Utbildningen INSTRUERAD PERSON behandlar framförallt följande punkter:


  • Elfaran
  • Riskhantering
  • Säker kommunikation
  • Planering och utförande av arbetet


och mycket mer.


Målgrupp

INSTRUERAD PERSON vänder sig till arbetare som inte är el-fackkunniga och ska arbeta med icke-elektriska arbeten där de kan uppstå elektriska faror. Kursen är också lämplig för byggarbetsmiljösamordnare, chefer, arbetsledare och skyddsombud som behöver ha vissa grundläggande kunskaper om riskerna när man arbetar i elektriska miljöer.


Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs


Utbildningens längd

4 timmar


Kursintyg

Kursintyg kan skrivas ut direkt efter genomförd utbildning. Säkerställ att ni har kompetensen INSTRUERAD PERSON enligt elsäkerhetsanvisningarna


Boka

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret!

esa elsäkerhetsanvisningarna

Copyright © All Rights Reserved

Telefon0102067620